Lääkkeet

  • Lääkekustannukset korvataan kokonaan silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.
  • Lääkekorvaus lasketaan lääkkeen sairausvakuutuslain mukaisesta viitehinnasta. Viitehinnan ylityksen vakuutettu maksaa itse.
  • Lääkekorvausta maksetaan sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun (50,00 euroa) täyttymisen jälkeen. Alkuomavastuuseen sisältyvät lääkekustannukset vakuutettu maksaa itse.
  • Lääkekorvausta maksetaan sairausvakuutuslain mukaiseen omavastuukattoon saakka (592,16 euroa). Tämän jälkeen perittävän lääkekohtaisen omavastuun vakuutettu maksaa itse.
  • Korvausta ei makseta lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia, vaikka ne olisi ostettu apteekista lääkärin reseptiin perustuen.

Korvauksen hakeminen

  • Sopimusapteekissa asioidessa, esitä kassan sähköinen jäsenkortti (löytyy Iris-palvelusta), tällöin saat kassan korvauksen heti hyväksesi, eikä korvausta tarvitse erikseen hakea.
  • Jos maksat kustannukset itse, toimita jkassaan apteekin maksukuitti ja lääkelaskelma (tai OmaKannan tuloste).