Oman pääoman rahastot 24 § - 25 §

OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT

 

 

24 §

 

Kassalla on vararahasto ja käyttörahasto.

 

Vararahastoa on kartutettava vuosittain vähintään 20 prosentilla tilinpäätöksen osoittamasta ylijäämästä sen jälkeen, kun siitä on vähennetty taseen osoittama alijäämä edellisiltä tilikausilta. Kun vararahasto on vähintään yhtä suuri kuin tilikauden ja kahden edellisen tilikauden vakuutusmaksutulon keskimäärä, ei siirto vararahastoon enää ole pakollinen.

 

Vararahastoa saadaan alentaa kassankokouksen päätöksen mukaisesti ainoastaan vahvistetun taseen osoittaman alijäämän peittämiseksi.

 

Sen estämättä mitä 3 momentissa on sanottu, Finanssivalvonta voi hakemuksesta antaa kassalle luvan erityisistä syistä alentaa vararahastonsa määrää, ei yleensä kuitenkaan täyden vararahaston määrää pienemmäksi.

 

 

25 §

 

Käyttörahastoon on siirrettävä se osa ylijäämästä, jota ei ole siirretty vararahastoon.

 

Käyttörahastoa saadaan käyttää:

 

1.  tilinpäätöksen osoittaman alijäämän ensisijaiseen peittämiseen;

2.  hallituksen harkinnan mukaan 11 §:ssä määrättyjen lisäetuuksien lisäämiseen;

1.  16 § 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen;

2.  hallituksen harkinnan mukaan kassan sääntöjen 11 §:n 8 kohdassa mainitun etuuden maksamiseen määräajaksi.

 

Jos käyttörahasto on muodostunut niin suureksi, että se on yli 30 prosenttia täyden vararahaston määrästä, kassan on ryhdyttävä toimenpiteisiin joko näiden sääntöjen mukaisten etuuksien lisäämiseksi tai maksujen alentamiseksi.