Lakisääteinen selvitystila ja purkaminen 49 § - 50 §

LAKISÄÄTEINEN SELVITYSTILA JA PURKAMINEN

 

49 §

          

Kassan selvitystilan ja purkamisen ja niiden edellyttämien toimenpiteiden osalta on toimittava siten kuin vakuutuskassalain 9 luvussa säädetään.

 

 

 

50 §

 

Kassan purkautuessa jäljelle jäävät varat jaetaan niille, jotka selvitystilan alkaessa olivat kassan vakuutettuja. Varat jaetaan heidän selvitystilan alkamista välittömästi edeltäviltä 60 kuukaudelta suorittamiensa vakuutusmaksujen osoittamassa suhteessa, jollei kassankokous kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tee päätöstä, että varat käytetään johonkin muuhun kassan toimintaa vastaavaan tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.