Toimintapiiri ja vakuutussuhde

TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE

 

 

4 §

 

Kassan toimintapiirin muodostavat osakeluettelossa mainittuihin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt. Osakasluettelossa on mainittu myös toimintapiiriin kuulumisen mahdolliset rajaukset yhtiöittäin. Yhtiöitä kutsutaan näissä säännöissä osakkaaksi.

 

Osakasluettelo on julkinen ja se on nähtävissä kassan kotisivuilla.

 

 

Toimintapiiriin kuulumisen edellytyksenä on, että henkilö saa osakkaalta pääasiallisen toimeentulonsa.

 

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi tai enintään kolme kuukautta kestäväksi.

Kassan vakuutettuja ovat, toimihenkilöitä lukuun ottamatta, kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat osakkaiden työntekijät ja vakuutussuhde heidän kohdalla on pakollinen.

 

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta vakuutussuhteen edellytysten olemassaolo.

 

 

Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetulle annetaan tiedoksi kassan säännöt toimittamalla ne sähköpostilla tai postitse.

 

Vakuutettuja tiedotetaan sääntömääräyksistä ja -muutoksista vakuutuskassan verkkosivuilla.