Vakuutussuhde ja vakuutusmaksu

Vakuutusmaksu

Sairauskassan vakuutusmaksu on 1,5% vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta. Osakas pidättää vakuutusmaksun vakuutetun palkasta ja tilittää sen sairauskassalle.

Palkkaa ja eläkettä saavalta vakuutetulta peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä.

Palkattoman vapaan ajalta ei peritä vakuutusmaksua, eikä oikeus kassan lisäetuuskorvauksiin ole voimassa.

Vakuutussuhde

Sairauskassan toimintapiiriin kuuluvia vakuutettuja ovat osakasluettelossa mainittuihin yhtiöihin työsuhteessa olevat työntekijät. Toimintapiiriin kuulumisen edellytyksenä on, että henkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa osakkaalta ja, että työsuhde kestää yli kolme kuukautta.

Vakuutussuhde on pakollinen. Vakuutettu eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin. Kassasta ei voi erota eikä kassasta voida erottaa.