Tilinpäätös ja toimintakertomus 27 § - 28 §

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

 

27 §

 

Kassan tilikautena on kalenteri vuosi.

 

Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1996/2021) ja Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.

 

28 §

 

Jos käyttörahasto ei riitä kassan alijäämän peittämiseen, käytetään siihen vararahastoa.

Kassalla ei ole vakuutuskassalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua lisämaksuvelvollisuutta.