Toimintaohjeita korvausten hakemiseen

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta. Kuuden kuukauden määräaika lasketaan kustannuksen maksupäivästä.

Korvaushakemuksena kassaan toimitetaan lasku tai maksukuitti, josta ilmenee kenen kustannuksesta on kyse, mistä kustannuksesta on kyse ja käyntipäivä.

Mikäli käyntipäivästä on kulunut jo yli kuusi kuukautta, hakemukseen tulee liittää maksukuitti, jotta oikeus korvaukseen pystytään todentamaan.

Korvaushakemukset toimitetaan kassaan ensisijaisesti sähköisesti IRIS-asiointipalvelun välityksellä. Tarvittaessa voi hakemuksen toimittaa myös sähköpostilla.