Yleiset määräykset 1 § - 3 §

 

 

YLEISET MÄÄRÄYKSET

 

 

1 §

 

Vakuutuskassan nimi on Oulun Kaapelityöväen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Oulu.

 

 

2 §

 

Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien myöntäminen.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella lakia eläkesäätiöistä ja eläkekassoista (946/2021 ja vakuutuskassalakia (948/2021).

 

Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.

 

 

3 §

 

Kassassa on oltava vähintään 100 vakuutettua.