Kassasta eroaminen ja erottaminen 5 § - 7 §

KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

 

5 §

 

Vakuutettu eroaa kassasta lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin.

Vakuutettua ei voida erottaa kassasta.

 

6 §

 

Osakas eroaa kassasta tekemällä kassalle kirjallisen eroamisilmoituksen vähintään kolmea kuukautta ennen eroamispäivää. Osakasta ei voida erottaa kassasta.

 

 

7 §

 

Vakuutetulla tai osakkaalla, joka eroaa kassasta, ei ole osuutta kassan varoihin.