Vakuutusmaksut 8 § - 10 §

VAKUUTUSMAKSUT

 

 

8 §

 

Kassan vakuutusmaksu on 1,5 prosenttia vakuutetun osakkaalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta.  Palkkaa ja eläkettä samanaikaisesti saavalta henkilöltä peritään vakuutusmaksu sekä palkasta että eläkkeestä.

 

Osakkaan vakuutusmaksu on 0,4 prosenttia kassan vakuutetuille maksamistaan 1 momentissa tarkoitetuista palkoista.

 

 

9 §

 

Osakkaat pidättävät vakuutetun vakuutusmaksun palkasta palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksun tilitys kassalle tapahtuu ainakin kerran kuukaudessa.

 

Palkoista kertyvää vakuutettujen vakuutusmaksua vastaava osakkaan vakuutusmaksu tilitetään kassalle samalla kertaa kuin sitä vastaava vakuutetun vakuutusmaksu.

 

 

 

 

10 §

 

Kassan taloudellisen tilan niin vaatiessa kassan hallitus voi alentaa tai korottaa 8 §:ssä mainittuja maksuja enintään 30 prosentilla. Maksujen muutokselle on saatava ennen niiden toteuttamista osakkaiden suostumus. Maksujen muutos, jonka kestoaika on yli kuusi kuukautta, on kuitenkin toteutettava sääntömuutoksena.